Facebook

Home Straipsniai Ekonominės prognozės. Lietuva 2013

Ekonominės prognozės. Lietuva 2013

Grįžtantis pasitikėjimas, didina vidaus rinkos vartojimą

2012 m. 3,7% realus BVP augimas labiausiai augo eksporto dėka. 2013 m. šią estafetę perima vidaus vartojimas. Labiausiai tai įtakojo didėjantys atlyginimai, mažėjanti infliacija ir nedarbo lygis. 2013 m. Lietuvai prognozamas 3,4%; 2014 m. 3,6% ir 2015 m. 3,9% augimas. Vienintelis išliekantis neapibrėžtumas- lėtėjanti Rusijos ekonomika.

Finansų sektorius stabilus, tačiau išduodamų paskolų skaičius išlieka mažas

Stipriai susitraukęs paskolų portfelis ir toliau auga labai pamažu. Nežiūrint į gerą bankų likvidumą, paskolos statybų sektoriui bei smulkiam ir vidutiniam verslui ir toliau išlieka problematiškos. Prognozuojamas 3-5% kreditų portfelio augimas.

 Beveridžo kreivėVidaus vartojimą stabdys ir toliau išliekantis aukštas nedarbo lygis. iš tiesų Beveradžo kreivė rodo didėjantį atotrūkį tarp bedarbių skaičiaus ir reikiamos kvalifikacijos darbuotojų. Arba tiesiog simbolizuoja tai, kad darbo rinka Lietuvoje yra neefektyvi.

Eksporto apimčių mažėjimas. Rekordiškai geras 2012 m. grūdų derlius turėjo teigiamą įtaką imporo-eksporo saldo. Ši tendencija turtų išlikti iki 2013 m. vidurio, o veliau po truputį mažėti.

Nežiūrint į teigiamas ekonomines prognozes, santykinai žemą infliacijos lygį (2013 m. 1,4%; 2014 m. 1,9%) biudžeto deficitas prognozuojamas nepakitęs dėl sumažėjusių valstybės įmonių mokamų dividendų ir nesurinkų PVM bei akcizo mokesčių. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas atitiko lūkesčius, tuo tarp Sodros deficitas padidėjo.

Nepaisant pastangų sumažinti valdžios sektoriaus deficitą, dėl valstybės tarnautojams atstatomų atlyginimų jis turėtų padidėti 0,1 punkto iki 3,0% BVP, o 2014 m. sumažėti iki 2,5% BVP; 2015 m. 1,9% BVP.

 

 

 

Metinis pokytis, lyginant su baziniais metais (%)
Baziniai metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BVP 113,7 3,6 1,6 6 3,7 3,4 3,6 3,9
Privatus vartojimas 72 -3,6 4,8 3,9 4,8 3,8 4,5
Viešas vartojimas 20 -3,4 0,3 0,6 1,4 1,6 1,6
Pagrindinis kapitalo formavimas 18,9 1,9 20,7 -3,6 4,9 6,8 6,8
Eksportas 95,5 17,4 14,1 11,8 5,9 6,7 6,9
Importas 94,5 17,9 13,7 6,1 6,2 7,1 7,4
BVP defliatorius 110,1 3,7 -2,2 4,2 4,2 2,1 3,3 3,7
Indėlis į BVP Vietinis vartojimas 5,6 -2,9 6,5 1,9 4,1 3,9 4,3
Atsargos 0,3 5,1 -0,5 -2,5 -0,5 0 0
Eksportas -1 -0,6 0 4,2 -0,1 -0,3 -0,4
Nedarbo lygis -0,7 -11,9 0,5 1,8 1,5 1,4 1,2
Nedarbo lygis 10 18 15,4 13,4 11,7 10,4 9,5
Vartotojų kainų indeksas 1,2 4,1 3,2 1,4 1,9 2,4
Prekybos balansas -10,5 -4,8 -5,8 -2,8 -2,7 -2,8 -3,1
Einamosios sąskaitos deficitas -8,2 -0,4 -3,9 -1,1 -0,5 -0,8 -1,4
Valdžios sektoriaus biudžeto deficitas -3,1 -7,2 -5,5 -3,2 -3 -2,5 -1,9
Valdžios sektoriaus skola 19,1 37,8 38,3 40,5 39,9 40,2 39,6