Facebook

Lietuvos Vyriausybės administraciniai gebėjimai

Stiprūs administraciniai gebėjimai-silpni administraciniai gebėjimai

Šis veiksnys apibūdina, kaip sėkmingai valdantysis politinis elitas, panaudodamas valstybės valdymo biurokratinį aparatą, sugeba išsikelti politinius tikslus ir jų siekti. Lietuvoje šis veiksnys dar ilgokai bus labai svarbus, nes Lietuva vienu metu turi spræsti du sunkius uždavinius: užbaigti iš sovietinio laikotarpio paveldėto ūkio pertvarką ir neatsilikti nuo globalių vystymosi tendencijų.

Lietuva gali sėkmingai plėtoti ūkį bei siekti spartaus žmonių gerovės kilimo tik tuo atveju, jei Vyriausybė nevilkindama atliks struktūrinius pertvarkymus labiausiai „sustingusiose“ srityse: energe- tikoje, socialinėje srityje, žemės ūkyje. Taip pat Vyriausybė gali padėti visuomenei susitelkti ir pasiruošti stipriems naujiems globalizaci- jos iššūkiams. Nesena Airijos ir Graikijos stojimo į ES istorija nurodo tokių dviejų polių veikimo įtaką. Tiek Airijos, tiek Graikijos ekonominiai rodikliai įstojus į ES nepagerėjo, o tam tikrais aspektais ir pablogėjo. Tačiau Airija, aiškios Vyriausybės politikos ir nuoseklaus jos įgyvendinimo dėka vėliau tapo viena sparčiausiai besivystančių ES šalių, tuo tarpu Graikija ir liko viena labiausiai atsiliekančių.

 

Jeigu artimiausiu metu Lietuvos administraciniai gebėjimai pakankamai sustiprės, užteks maž- daug 15 metų ES vidurkiui daugelyje sričių pasiekti. Tuo atveju šalies ūkio plėtra, socialinė gerovė augs žymiai sparčiau nei šiandieninėse ES valstybėse, Lietuvoje sparčiai mažės nedarbas, bus kuriama šiuolaikinė švietimo ir mokslo sistema, stiprės bendruomeninis ir pilietinis aktyvumas.

Administraciniams gebėjimams išlikus silpniems, prie ES standartų artėsime 30–50 metų. šalį nuolat krės valdymo ir ūkio krizės, vėluos energetikos ūkio, pensinio aprūpinimo sistemos pertvarkos, nebus išnaudojamos šalies švietimo ir mokslo galimybės paspartinti ūkio raidą, ilgą laiką išliks aukštas nedarbo ir emigracijos lygis, pilietinis aktyvumas bus menkas.

Šis veiksnys yra sunkiai prognozuojamas, nes jį įtakos visos Lietuvos visuomenės branda, tolimes- nė šalies politinė raida. Šių išskirtųjų bei kitų paminėtų veiksnių samplaika ir lems Lietuvos ateities scenarijų.