Facebook

Home Analizė Analizės formos

Analizės formos

Yra keletas analizės formų:

1) visumos skaidymas į dalis ne tik sudedamosioms dalims pažinti, jų visumos sandarai išryškinti, bet ir tų dalių santykiams nustatyti;

2) objekto savybių ir jų santykių analizė, savybę ar santykį skaidant į sudėtines dalis, jas analizuojant, tiriamojo objekto svarbiausiems ir mažiau svarbiems ypatumams nustatyti;

3) tiriamojo objekto skaidymas į klases ir poklasius, t. y. klasifikacija;

4) speciali analizės rūšis yra formali loginė analizė – loginių samprotavimo formų tyrimas ir tikslinimas formaliosios logikos priemonėmis. Išsamiausia tam tikros žinių srities analizė yra jos formalizuotos kalbos kūrimas.


Analitinės veiklos procese mintis juda nuo sudėtingo prie paprasto dalyko, nuo atsitiktinumo prie būtinumo, nuo įvairumo prie tapatybės ir vienovės. Analizės tikslas - pažinti elementus kaip sudėtingos visumos dalis.

Analizės metodai plačiai naudojami apdorojant empiriniais tyrimais gautus duomenis, analizuojant tekstus.