Facebook

Home Analizė Analizė - mokslinio tyrimo metodas

Analizė - mokslinio tyrimo metodas

Istoriškai seniai pastebėta, kad kiekvienas daiktas susideda iš tam tikrų dalių, besiskiriančių tam tikrais ypatumais. Laiko tėkmėje šis žmogaus proto gebėjimas vis labiau tobulėjo. Geriau įvaldžiusieji šį gebėjimą pasiekdavo savo darbe didesnės sėkmės. Mintimis išskaidęs daiktą į sudė­tines dalis, žmogus žinojo kaip tai padaryti praktiškai. Tai greitino daiktų pažinimo ar jų valdymo procesą. Taip atsirado svarbi loginės analizės opera­cija. Taigi kol daiktas netampa analizės objektu, paprastai jis lieka nepažintas. Šis metodas sąveikoje su sinteze ir teikia apibendrintų žinių apie daiktą, reiškinį, procesą. Analizės forma priklauso nuo objekto ir tų tikslų, kurių žmogus siekia tirdamas šį objektą. Kartais reikia visumą suskaidyti į dalis ir pažinti kai kurias iš jų arba visas atskirai, o vėliau grįžti prie visumos ir pradėti sintezės procesą. Be to, nereikia manyti, kad iš pradžių turi vykti gryna analizė, o po to - gryna sintezė. Jau analizės pradžioje tyrėjas turi tam tikrą tiriamojo objekto idėją, vadinasi, analizė prasideda derinant su sinteze. Po to, išnagrinėjęs keletą visumos dalių, tyrėjas pradeda daryti pirmuosius apibendrinimus, atlieka pirmųjų analizės duomenų sintezę. Tokių pakopų gali būti keletas, kol bus išnagrinėtos visos visumos dalys. Mintinė analizė atliekama abstrakčiomis sąvokomis, sprendimais.